Valg av riksrevisorer med varamedlemmer

Innst. 94 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.12.2017 Innst. 94 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt 5 riksrevisorer med varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2021. Per Kristian Foss ble gjenvalgt som riksrevisor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2017