Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

Innst. 69 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 69 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2021. Roald Linaker, Bardu, ble gjenvalgt som ombudmann for Forsvaret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2017