Representantforslag om valg av medlemmer til Nobelkomiteen

Dokument 8:82 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Trine Skei Grande Forslag fra (A), (Sp), (SV), (V) og (KrF)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ved behandlingen av et representantforslag om valg av medlemmer til Nobelkomiteen gjort vedtak om at stortingsrepresentanter eller vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Vedtaket ble gjort mot Høyres og Fremskrittspartiets stemmer. Videre ba Stortinget presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Dette vedtaket ble fattet mot Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene