Representantforslag om innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen

Dokument 8:78 S (2017-2018), Innst. 409 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Solveig Skaugvoll Foss Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (SV), (Sp) Innstilling avgitt 07.06.2018 Innst. 409 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sagt nei til et forslag fra SV om å innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2018