Representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte

Dokument 8:43 S (2017-2018), Innst. 97 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 97 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte. Dette forslaget ble forkastet. Stortinget vedtok mot stemmene fra Sosialistisk Venstreparti å be regjeringen innhente kunnskap om hvem kontantstøttemottakerne er og om generelle levekår for denne gruppen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2018