Representantforslag om flere lærere i skolen - mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene

Dokument 8:24 S (2017-2018), Innst. 113 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 06.02.2018 Innst. 113 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet fire representantforslag som omhandler lærernorm i skolen, virkningstidspunktet for kompetansekrav for lærere og karakterkrav i matematikk for opptak til lærerutdanningen. De fire representantforslagene ble behandlet i samme innstilling. Forslagene knyttet til innføring av lærernorm ble ikke behandlet, fordi dette tidligere er vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Forslagene om endret virkningspunkt for kompetansekrav og endret karakterkrav i matematikk ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2018