Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet

Dokument 8:23 S (2017-2018), Innst. 91 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 91 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.12.2017

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 08.02.2018