Representantforslag om nedsetjing av eit offentleg utval som skal foreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen

Dokument 8:9 S (2017-2018), Innst. 93 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 93 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla eit forslag frå representantar frå Senterpartiet om å nedsetje eit offentleg utval som skal føreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen. Forslaget vart forkasta mot m.a. røystene til Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 09.01.2018