Representantforslag om å tillate konsum av alkohol under 22 volumprosent i parker

Dokument 8:105 L (2016-2017), Innst. 399 L (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erlend Wiborg, Morten Ørsal Johansen, Oskar J. Grimstad, Sivert Bjørnstad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 399 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å endre alkoholloven slik at konsum av alkohol med mindre enn 22 volumprosent blit tillatt i parker. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet første gang i Stortinget 13.06.2017