Representantforslag om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen

Dokument 8:56 S (2016-2017), Innst. 279 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 279 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet flere forslag fra Sosialistisk Venstreparti om menneskerettigheter i eldreomsorgen. Forslaget om å be regjeringen inkludere forholdene ved norske sykehjem i sine rapporter til internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, ble enstemmig vedtatt. De øvrige forslagene ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2017