Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland

Dokument 8:22 S (2016-2017), Innst. 227 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirsti Bergstø, Kåre Simensen, Marit Arnstad, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 23.03.2017 Innst. 227 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kåre Simensen, Marit Arnstad, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2017