Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 29 S (2016-2017), kap. 542, Innst. 142 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 142 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2016 i rammeområde 17 under Kommunal og moderniseringsdepartementet (IKT-kapitler).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016