Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)

Dokument 12:17 (2015-2016), Innst. 283 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 283 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling Innst. 283 S (2018-2019) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:17 (2015-2016), Forslaget gjelder forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein å bifalle forslaget. Ved behandlingen i Stortinget stemte 54 representanter for og 113 mot. Forslaget fikk dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2019