Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Dokument 12:7 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (V)

Saksgang