Representantforslag om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard

Dokument 8:124 S (2015-2016), Innst. 202 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.02.2017 Innst. 202 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard. Forslagene er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2017