Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)

Prop. 97 L (2015-2016), Innst. 352 L (2015-2016), Lovvedtak 91 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2016 Innst. 352 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016