Representantforslag om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030

Dokument 8:71 S (2015-2016), Innst. 22 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Pål Farstad, Sveinung Rotevatn, Terje Breivik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.10.2016 Innst. 22 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030. Det ble vedtatt å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med virkemidler som kan stimulere til å øke ordremengden og bidra til utvikling av flere lav- og nullutslippsløsninger for skip, og hvordan dette vil bidra til å nå målsettingen for 2030 om å redusere klimagassutslippene med minst 40 pst. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen foreslå et omsetningskrav for bruk av bærekraftig biodrivstoff i drivstoffet for skipsfarten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.10.2016