Representantforslag om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene

Dokument 8:8 S (2015-2016), Innst. 128 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Marit Arnstad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.12.2015 Innst. 128 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2015