Valg av medlemmer til styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Innst. 397 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.2015 Innst. 397 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015