Initiativdebatt om pressefrihetens vilkår i Norge (initiativ fra familie- og kulturkomiteen)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet