Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Dokument 8:88 S (2014-2015), Innst. 381 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 381 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet tilsammen 15 forslag fra Kristelige Folkeparti om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk, Forslagene fikk i varierende grad støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015