Representantforslag om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)

Dokument 8:59 L (2014-2015), Innst. 248 L (2014-2015), Lovvedtak 67 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Anders B. Werp, Jan Arild Ellingsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H), (FrP) Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 248 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet og vedtatt et forslag fra representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.05.2015