Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014

Meld. St. 15 (2014-2015), Innst. 256 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 256 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2015 og fisket etter avtalene i 2013 og 2014. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2015