Tillegg til Prop. 36 S (2014-2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014

Prop. 41 S (2014-2015), Innst. 124 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2014 Innst. 124 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet ny saldering av statsbudsjettet for 2014 med mindre endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2014