Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 27 S (2014-2015), kap. 542, Innst. 117 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 117 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i budsjettet for 2014 under kapitlet om internasjonalt IKT-samarbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014