Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 29 S (2014-2015), kap. 926, Innst. 111 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 111 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014