Representantforslag om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker

Dokument 8:16 S (2014-2015)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket