Innstilling fra Stortingets presidentskap om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter

Innst. 203 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.05.2014 Innst. 203 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2014