Grunnlovsforslag om grunnfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX)

Dokument 12:31 (2011-2012) romertall IX, Innst. 165 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.02.2016 Innst. 165 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.03.2016