Forslag fra stortingsrepresentant Jan Erik Fåne om å be Regjeringen fremme forslag om at private lokalfjernsyn kan sende og produsere reklame

Dokument nr. 8:2, innst. S. nr. 88 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Erik Fåne Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 25.01.1990 Innst. S. nr. 88 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1990