SAS AB - innhenting av hybridkapital

Prop. 34 S (2013-2014), Innst. 119 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 119 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om at Nærings-og fiskeridepartementet på generalforsamlingen i SAS AB kan stemme for fullmakt til styret om å utstede finansielle instrumenter som innehar egenkapital- og gjeldskomponenter (hybridkapital), herunder preferanseaksjer og konvertible lån.Det forutsettes at statens andel av stemmeberettigede aksjer i SAS AB ikke reduseres til under 7,5 prosent. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2014