Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 9 S (2013-2014), kap. 1562, Innst. 85 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2013 Innst. 85 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt en endring (reduksjon) på budsjettet til Fad med bakgrunn i mindreforbruk på en tilskuddspost.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013