Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Prop. 5 L (2013-2014), Innst. 63 L (2013-2014), Lovvedtak 28 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 63 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2013