Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Prop. 165 S (2012-2013), Innst. 505 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2013 Innst. 505 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig bevilgninger på statsbudsjettet 2013 i forbindelse med lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne i samsvar med protokoll av 30. april 2013. For embets- og tjenestemenn som ikke er medlemmer i de nevnte organisasjoner og derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedtariffavtale, skal det gjelde de samme lønns- og arbeidsvilkår.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013