Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Dokument 8:137 LS (2012-2013), Innst. 463 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.2013 Innst. 463 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), jf. Dok 8:137 LS (2012-2013). Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2013

   Behandlet første gang i Stortinget 17.06.2013