Representantforslag om tiltak mot barnefattigdom i Norge

Dokument 8:125 S (2012-2013), Innst. 479 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Laila Dåvøy, Robert Eriksson, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 479 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre,Kristelig Folkeparti og Venstre om tiltak mot barnefattigdom i Norge. Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013