Representantforslag om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist)

Dokument 8:123 L (2012-2013), Innst. 377 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Øyvind Vaksdal, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 377 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Forslaget går ut på å utvide fristen for når en klage må være satt frem for Sivilombudsmannen fra 12 til 18 måneder etter at den tjenestehandling eller det forhold det klages over ble foretatt eller opphørte. Et flertall i komiteen mente dagens frist på 12 måneder er tilstrekkelig og viste til at i særlige tilfeller kan saken tas opp selv om fristen er oversittet. Forslaget ble med 75 mot 21 stemmer ikke vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet første gang i Stortinget 06.06.2013