Redegjørelse av forsvarsministeren om status for nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status