Representantforslag om fellesnordisk landinfo

Dokument 8:67 S (2012-2013), Innst. 462 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.06.2013 Innst. 462 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag Dok 8:67 S (2012-2013) fra Venstre om fellesnordisk landinfo. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013