Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Meld. St. 19 (2012-2013), Innst. 332 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.05.2013 Innst. 332 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om regjeringens internasjonale kulturinnsats. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2013