Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica

Prop. 62 S (2012-2013), Innst. 216 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.03.2013 Innst. 216 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2013