SAS AB - deltagelse i trekkfasilitet

Prop. 38 S (2012-2013), Innst. 134 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 134 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om at nærings-og handelsdepartementet får samtykke til fullmakt til å gi tilsagn om likviditetslån til SAS-konsernet innenfor en ramme på 500,5 millioner svenske kroner i perioden frem til 31.mars 2015. Stortingets flertall, representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre sluttet seg til forslaget, men Fremskrittspartiet støttet deler av det.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2012