Endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Innst. 21 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.10.2012 Innst. 21 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det er foretatt en en justering av § 7 som betyr at ekstraytelser fra eget parti blir registreringspliktige. § 9 første ledd er endret slik at selskapsinteresser er registreringsplitige dersom de utgjør et større beløp enn 1G .(Nåværende krav om registrering av slike interesser som overskrider 1 prosent av selskapskapitalen videreføres.) Underliggende selskapsinteresser skal også oppgis til registeret som følge av en presisering i § 9 føste ledd. Opplysninger om utenlandsreiser og gaver med tilknytning til representantenes virke foreldes etter 10 år, jf. ny § 14.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2012