Representantforslag om bedring av skattyters rettssikkerhet

Dokument 8:1 S (2012-2013), Innst. 135 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Line Henriette Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V) Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 135 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om en bred vurdering av skattyters rettssikkerhet og tiltak for å sikre skattytere bedre rettssikkerhet enn i dag. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012