Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen)

Dokument 12:24 (2011-2012), Innst. 21 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.11.2014 Innst. 21 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2015