Etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge

Prop. 143 S (2011-2012), Innst. 25 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 17.10.2012 Innst. 25 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemming sluttet seg til forslag fra regjeringen til ratifikajson av avtale om etablering av luftfartsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge. Avtalen har som formål å organisere lufttrafikkstyringen og luftrommet mellom de fire statene uavhengig av eksisterende nasjonale grenser. Avtalen er av folkerettslig karakter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 25.10.2012