Inngåelse av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Prop. 90 S (2011-2012), Innst. 284 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.05.2012 Innst. 284 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemming gitt samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partenrskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2012