Representantforslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter

Dokument 8:86 S (2011-2012), Innst. 293 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 293 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Et privat forslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter ble ikke vedtatt i Stortinget. Forslaget hadde støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.05.2012

  Behandlet i Stortinget: 05.06.2012