Representantforslag om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor

Dokument 8:73 S (2011-2012), Innst. 282 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.05.2012 Innst. 282 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Arne Sortevik, Ketil Solvik-Olsen og Jørund Rytman om å innføre periodiseringsprinsippet, til erstatning for kontantprinsippet, i offentlig sektor. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslo at saken skulle vedlegges protokollen, slik at den kan reises på nytt senere. Stortinget vedtok imidlertid ikke saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2012