Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret

Dokument 8:67 S (2011-2012), Innst. 279 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Harald T. Nesvik, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.05.2012 Innst. 279 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen, Jørund Rytman og Harald T. Nesvik om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret. Mot Fremskrittspartiets stemmer ble forslaget ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2012